ВІДТОПОГРАФІЧНІ ОЙКОНІМИ-ПЛЮРАТИВИ

УДК 811.161.2’373.2

З. О. Купчинська

 ВІДТОПОГРАФІЧНІ ОЙКОНІМИ-ПЛЮРАТИВИ

 Проаналізовано архаїчні ойконіми-плюративи, в основах яких засвідчено географічну номенклатуру: гідрографічні, орографічні та геоботанічні терміни, лексеми, пов’язані із загальною характеристикою території та ознакою ґрунту.

Ключові слова: архаїчна ойконімія, географічна номенклатура, оніми pluralia tantum, географічна назва на *-itji, ойконім на *-any/*-jany, твірна основа.

 Проанализированы архаические ойконимы-плюративы, в основах которых репрезентировано географическую номенклатуру: гидрографические, орографические и геоботанические термины, лексемы, отображающие общую характеристику территории и признаки почвы.

Ключевые слова: архаическая ойконимия, географическая номенклатура, онимы pluralia tantum, географические названия на *-itji, ойконимы на *-any/ *-jany, производная основа.

 The article deals with the analysis of the archaic plurative placenames which derivation stems represent the geographical nomenclature: hydrographic, orographic and geobotanical terms, lexical items denoting the common characteristic of the territory and soil peculiarities.

Keywords: archaic placename, geographical nomenclature, pluralia tantum proper names, geographical names ending in *-itji, placenames ending in *-any/ *-jany, derivation stem.

До архаїчної ойконімії належать оніми pluralia tantum. Розглянемо лише два типи назв-плюративів: ойконіми на *-itji та *-any/*-jany. Серед них вагома частина мотиваційно пов’язана з географічною номенклатурою. Це не випадково, адже традиційно первинне значення цих онімів визначаємо як таке, що вказує на ознаку території за різними параметрами. Аналіз твірних основ архаїчної ойконімії з цими формантами свідчить про те, що апелятиви, які вказували на групу людей, мали зв’язок із семантикою географічних реалій, часто їх ознакою (згадаймо етноніми: бужане, деревляне, поляне, дрегъвичи, кривичи тощо), тому абсолютно доречним цю частину ойконімів-pluralia tantum називати відтопографічними.

Мета статті – дослідити ті географічні назви-плюративи на *-itji та *-any/*-jany, в основах яких виявлено топографічні апелятиви, з’ясувати різновиди географічної номенклатури, що послужила формуванню цих пропріативів.

Виділяємо такі види географічної номенклатури як

Гідрографічні терміни:

Вікно – невеличке озерце, заглиблення в драговині, болоті (СУМ, І, 671) > вікняни – люди, які поселилися поряд вікна тощо > Вікняни; І-Фр., Тлумацький; 2011, ЕДУАТУ; 1441, AGZ, XIII, 99 (тут і далі подаємо найпізнішу та найранішу фіксації ойконіма). Okosznicze; Галицька земля – Грималів; 1457, AGZ, XII, 253.

Кал – болото, бруд (ЕСУМ, ІІ, 345) > люди, які поселилися на такому місці, де кал був ознакою території > Сalnicze; Летичівський пов.; 1545, MRPS, IV, III, № 22175. Кальничі; Кременецький пов.; 1596, СРУкр., 413.

Калуга – болото, драговина, бруд, калюжа (Ф., ІІ, 170) > калужани – люди, які живуть на болоті тощо > Калужани; Львів – Мостиська – Судова Вишня; 1893, SORG, 353; 1785–1788, ЙФМ, 138.

Корито – те саме, що річище. Частина ґрунту, по якій тече річка, зветься річище, або корито (СУМ, ІV, 291) > коритняни – люди, які живуть у кориті тощо > Коритняни; Зк., Ужгородський; 2011, ЕДУАТУ; 1387, ЕДУАТУ.

Криниця – колодязь, джерело > криничани – люди, які живуть біля криниці тощо > Криничани; Хм., Дунаєвецький; 2011, ЕДУАТУ; 1441, AGZ, XIV, 504.

Мерва – м’ята, терта або попріла солома, гній; грузьке болото (ЕСУМ, ІІІ, 438) > люди, які поселилися на мерві > Мервичі; Лв., Жовківський; 2011, ЕД УАТУ; 1377, AGZ, II, 11.

Мокра/Моква/Мокляк – моква, мокре місце (СУМ, ІV, 781) > люди, які поселилися на мокрому місці > Мокряни; Лв., Дрогобицький; 2011, ЕДУАТУ; 1441, AGZ, XIII, 109. Мокряни Великі; Лв., Мостиський; 2011, ЕДУАТУ; 1531, AS, V, 259. Мокряни Малі; Лв., Мостиський; 2011, ЕДУАТУ; 1531, AS, V, 259. Mokratycze; Житомир; 1618, ŹDz, XXI, 246; 1545, Арх., VII, I, 126–127.

Озеро > люди, які осіли біля озера тощо > Озеряни; Вл., Луцький; 2011, ЕДУАТУ; 1583, ŹDz, XIX, 85. Озеряни; Вл., Сєнкевичівський; 1946, УкрАТП, 1938. Озеряни; Вл., Турійський; 2011, ЕДУАТУ; 1569, ВГС, I, №4, 109. Озеряни; Жт., Брусилівський; 1946, УкрАТП, 361; 1579, АЗР, III, 250. Озеряни; Жт., Олевський; 1946, УкрАТП, 1275; 1662, Арх., VII, III, 126. Озеряни; І-Фр., Галицький; 2011, ЕДУАТУ; 1649, Ж, V, 4, 5, 33. Озеряни; І-Фр., Тлумацький; 2011, ЕДУАТУ; 1452, MRPS, IV, III, № 398. Озеряни; Рв., Дубенський; 2011, ЕДУАТУ; 1396, AS, I, 20. Озеряни; Тр., Борщівський; 2011, ЕДУАТУ; 1565, ŹDz, ХІХ, 193, 222. Озеряни; Тр., Бучацький; 2011, ЕДУАТУ; XVII–XVIII ст., Скочиляс, 30, 123, 232. Озеряни; Тр., Зборівський; 1946, УкрАТП, 754. Озеряни, (кол. н. Болград); Хрс., Генічеський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 280. Озеряни; Чрг., Бобровицький; 2011, ЕДУАТУ; 1764, ГУКПереяслав, 166. Озеряни; Чрг., Варвинський; 2011, ЕДУАТУ; 1799–1801, ОЛУ, 157. Озеряни, х.; Рв., Дубнівський; 1946, УкрАТП, 625. Jezierzany; Жидачів; 1770, AGZ, XXIII, 606. Озеряни-Лаврівські; Вл., Луцький; 1946, УкрАТП, 1035. Озеряни Нові; Вл., Луцький; 1946, УкрАТП, 1033. Озеряни Нові; Жт., Брусилівський; 2011, ЕДУАТУ; 1460, ЕДУАТУ. Озеране, к.; Луцький у.; 1911, СпВолГ, 284. Озеране, пос.; Луцький у.; 1911, СпВолГ, 284. Можливо, Ożarowicze; Київське воєвод.; 1618, ŹDz, XXI, 303. Озаричі; См., Конотопський; 2011, ЕДУАТУ; 1676, Борисенко, 175. Озаричи; Любешів; 1559, Рев., 1.

Ночви – довгаста посудина для домашнього вжитку: виготовлення тіста, прання білизни, купання тощо (СУМ, V, 448). Очевидно, метафорично (пор., корито – Коритяни) > люди, які поселилися у/при ночвах тощо > Ночваны; Луцьк; 1604, Арх., VI, I, 292.

Потік > люди, які поселилися біля потоку тощо > Поточани; Тр., Бережанський; 2011, ЕДУАТУ; 1375, ЕДУАТУ.

Став – водоймище з непроточною водою; місце розлиття річки, струмка перед загатою (СУМ, ІХ, 624) > люди, які живуть біля ставка тощо > Ставичани; Хм., Славутський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 134. Ставчани; Лв., Пустомитівський; 2011, ЕДУАТУ; 1396, AGZ, II, 37, 96, 97, 137. Ставчани; Хм., Новоушицький; 2011, ЕДУАТУ; 1616, ЕДУАТУ. Ставчани; Чрц., Кіцманський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 373; Ставчани; Чрц., Хотинський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 645.

Ставище – місце, де був ставок (СУМ, ІХ, 633) > люди, які поселилися на ставищі > Ставищани; Хм., Білогірський; 2011, ЕДУАТУ; 1576, ЕДУАТУ.

Орографічні терміни:

Берег – край землі, що межує з поверхнею річки, озера; узбіччя, обочина (шляху, провалля, ущелини тощо) (СУМ, І, 158) > люди, які поселилися на березі чогось > Бережани; Лв., Пустомитівський; 2011, ЕДУАТУ; 1515, ŹDz, XVIII, I, 156. Бережаны; Луцьк – Квасилів; 1690–1698, Арх., I, IX, 740; 1470, AS, I, 65. Бережани; Тр., Бережанський; 1946, УкрАТП, 4; 1375, ЕДУАТУ. Brzeszany; Коломийський пов.; 1475, AGZ, VI, 184. Бережыче; Любешів – р.Стохід; 1646, ABAK, XXVIІІ, 238; 1555–1556, ПКПКК, 81. Brzesnycze; Самбір; 1521, MRPS, IV, I, № 3925.

Брижа/і – дрібні хвилі; складки на одязі, халявах чобіт; зморшки (СУМ, І, 234). Очевидно, метафорично > люди, які поселилися на нерівній території > Брижани; Пл., Новосанджарський; 1946, УкрАТП, 2184.

Вижній > люди, які поселилися вище порівняно з іншими нижніми > Вижняни; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1389, ZDM, 67.

Горб > люди, які поселилися на/при горбі > Горбани, с.; Переяславський у.; 1904, СпПолтГ, 842; 1787, ОКН, 246. Горбани, х.; Кременчуцький у.; 1904, СпПолтГ, 448. Горбани, х.; Кременчуцький у.; 1904, СпПолтГ, 460. Горбовичі; Кв.; Києво-Святошинський; 2011, ЕДУАТУ; 1624, ŹDz, XXI, 373. Горбовичи; Кременецький пов.; 1650, Арх., III, IV, 404.

Гора > люди, які поселилися на/при горі > Горяни; Зк., Ужгородська округа; 1946, УкрАТП, 436. Горяни; Лв., Жовківський; 2011, ЕДУАТУ; 1893, SORG, 427. Горяни; Вн., Барський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 258. Horicze; Олевськ – Рокитне – Словечне; 1613, ŹDz, XXI, 197; 1545, Арх., IV, I, 46, 48. Пор., Погоричі; См., Глухівський; 2001, ІСОУ, 246; 1946, УкрАТП, 2304.

Дебра – зарослі місця (СУМ, ІІ, 228), первинне значення – заглибина, яма, долина, яр (ЕСУМ, ІІ, 20) > люди, які поселилися в такому місці > Debriany; Борщів; 1893, SORG, 40.

Долина > люди, які поселилися в долині > Долиняни; І Фр., Рогатинський; 2011, ЕДУАТУ; 1440, AGZ, XIV, 79. Долиняни; Лв., Городоцький; 2011, ЕДУАТУ; 1443, ЕДУАТУ. Долиняни; Чрц., Хотинський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 625. Долиняни; Вн., Мурованокуриловецький; 2011, ЕДУАТУ; 1530, ŹDz, XIX, 170.

Кривий > люди, які поселилися на нерівному, кривому місці > Кривичі; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1453, AGZ, XIV, 368. Кривичі; Рв., Рівненський; 2011, ЕДУАТУ; 1552, Арх., VII, I, 159. Kriwicze; Більшівці – р. Нараївка; 1421, AGZ, II, 66. Krzywicze; Перемишль; 1509, АДГВК, 844. Кривичи; Ковель; 1848, 1838, ВТКВол, 8; 1570, ŹDz, XIX, 22.

Кут > люди, які поселилися в куті//углі > Cutkowicze; Сатанів; 1542, 1530, ŹDz, XIX, 164; 1469, ŹDz, XVIII, I, дод. 51. Пор., Pokutnycze; Поділля; 1545, Арх, VIII, I, 115; 1469, ŹDz, XVIII, I, дод. 40. Uhlany (Uhly); Київська земля; кін. XVI–поч. XVII ст., ŹDz, XXII, 614.

Луг – низина (СУМ, ІV, 552) > люди, які поселилися на лузі > Лужани; Чрц., Кіцманський; 2011, ЕДУАТУ; 1728, Гал. л., II, 108.

Лука – рівна місцевість, укрита трав’янистою рослинністю, дуго­подібний вигин русла річки або берега річки, моря (СУМ, ІV, 553) > люди, які поселилися на луці > Лучани; Лв., Жидачівський; 2011, ЕДУАТУ; 1461, AGZ, VI, 66. Łuczyce; Корець; поч. ХІХ ст., ГОВГ, 12–13; 1765, Арх., V, II, 1, 73. Łuczyce; Сокаль; 1751, ЦДІАЛ, ІІ, І, 219/157; 1495, AGZ, XIX, 434. Лучицы; Луцьк; поч. ХІХ ст., ГОВГ, 25; 1437, АЛМ, № 6. Лучичі; Вл., Ратнівський; 2011, ЕДУАТУ; 1628, ŹDz, V, 160. Łuczyce; Овруч; 1718, ЦДІАК, ІІ, І, 17/33 зв.

Поділ – низько розташована місцевість, низина (СУМ, VI, 746) > люди, які поселилися на подолі > Подоляни; Лв., Бродівський; 1946, УкрАТП, 139; 1524, MRPS, IV, II, №13989, 22811. Подоляни; Рв., Гощанський; 2011, ЕДУАТУ; 1545, ЕДУАТУ. Подоляни; Тр., Шумський; 1946, УкрАТП, 1686; 1507, AS, III, 47. Подоляни; Хм., Кам’янець-Подільський; 2011, ЕДУАТУ; 1491, ЕДУАТУ. Подоляни; Хм., Старосинявський; 2011, ЕДУАТУ; XVII ст., Кр., 518.

Поляна – рівнина, невеликий луг (СУМ, VIІ, 107) > люди, які поселилися на поляні > Поляни; Лв., Жовківський; 2011, ЕДУАТУ; 1674, AGZ, X, 325. Поляни; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1848, СРУкр., 451. Поляни; Рв., Березнівський; 1946, УкрАТП, 52; 1571, Арх., VIII, IV, 131. Поляни; Тр., Збаразький; 2011, ЕДУАТУ; 1703, Арх., III, II, 525. Поляни; Хм., Волочиський; 2011, ЕДУАТУ; 1623, ŹDz, ХХІ, 637. Поляни; Чрц., Сторожинецький; 1946, УкрАТП, 600. Поляны, д.; Староконстантинівський у., 1911, СпВолГ, 320. Поляны, к., Ровенський у.; 1911, СпВолГ, 320.

Розсоха/Росоха – місце, де що-небудь розгалужується (звичайно, надвоє) (СУМ, VIII, 813) > люди, які поселилися на такому місці > Росошани; Чрц., Кельменецький; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 344; 1622, ККДокКАК, 41.

Геоботанічні терміни:

Береза > люди, які поселилися на такому місці, де береза була ознакою території > Березани; Поділля – Кам’янець – р. Прут; 1565, Арх., VII, II, 214; 1416, AGZ, V, 39. Brzesczyany; Галицька земля – Перемишль; 1438, AGZ, VIII, 62. Berezowicze; Коростишів; 1618, ŹDz, XXI, 217, 228, 258, 274. Березовичі; Вл.; Володимир-Волинський; 2011, ЕДУАТУ; 1287, Ипат., ІІ, 215.

Берест – листяне дерево (СУМ, І, 160) > люди, які поселилися на такому місці, де берест був ознакою території > Берестяне; Вл., Цуманський; 1946, УкрАТП, 2217; 1570, Ж, VII, 35, 40. Берестяни; Др., Старосамбірський; 1946, УкрАТП, 870; 1497, MRPS, II, №773. Berestowicze; Костопіль; 1765, Арх., V, II, 1, 74.

Біб//бібсько – місце, де ріс/росте біб > люди, які поселилися на такому місці > Бібщани; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1454, ЕДУАТУ.

Верба > люди, які поселилися на такому місці, де верба була ознакою території > Вербани; Од., Великомихайлівський; 2001, СГНУ, 66. Вербляни; Лв., Буський; 2011, ЕДУАТУ; 1456, AGZ, V, 196. Вербяни; Лв., Куликівський; 1946, УкрАТП, 984; 1515, ŹDz, XVIII, I, 164. Вербичі; Чрг.; Ріпкинський; 2011, ЕДУАТУ; 1583, ŹDz, XIX, 148. Вербичі; Луцький пов.; 1576, СРУкр., 372.

Вільха//ольха > люди, які поселилися на такому місці, де вільха була ознакою території > Вільшани; Вл., Горохівський; 1946, УкрАТП, 264. Вільшани; Зк., Хустський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 493. Вільшани; Лг., Троїцький; 2011, ЕДУАТУ. Вільшани; Пл., Полтавський; 1946, УкрАТП, 2789. Вільшани; Хм., Волочиський; 2011, ЕДУАТУ; 1880, ЕДУАТУ. Вільшани; Хрк., Дергачівський; 2011, ЕДУАТУ; 1650, ЕДУАТУ. Вільшани; Чрг., Іваницький; 1946, УкрАТП, 410. Вільшани Вищі; Пл., Полтавський; 2001, СГНУ, 77. Вільшани Нижні; Пл., Полтавський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 2730. Ольшани; Вл., Камінь-Каширський; 2011, ЕДУАТУ. Ольшани; Вл., Луцький; 1946, УкрАТП, 1046; 1468, AGZ, X, 9, 266, 270. Ольшани; Вл., Торчинський; 1946, УкрАТП, 2101. Ольшани; Вр., Лозно-Олександрівський; 1946, УкрАТП, 605. (z) Olchowicz; Подільська земля; 1469, ŹDz, XVII, I, дод. 46. Вільховичі; Львівська єпархія; 1775, Скочиляс Лв, 308.

Греча/гречка > люди, які поселилися на такому місці, де гречка була ознакою території > Гречани; Лв., Краковецький; 1946, УкрАТП, 865. Гречани; Поділля; XVIII ст., Кр., 495; 1661, Арх., VII, II, 516. Гречани; Пл., Кишеньківський; 1946, УкрАТП, 1135.

Дерево > люди, які поселилися на такому місці, де дерева були ознакою території > Деревляни; Лв., Кам’янка-Бузький; 2011, ЕДУАТУ; 1464, AGZ, VII, 105. Деревчаны; Луцьк; 1536, Арх.Сб., 75. Деревичи; Полонне; 1848, 1838, ВТКВол, 27. Деревичі Великі; Жт., Любарський; 2011, ЕД УАТУ; 1573, ЦДІАК, XXV, I, 14/435.

Дуб > люди, які поселилися на такому місці, де дуб був ознакою території > Dambrowlany; Галич; 1444, AGZ, XII, 123, 130, 201. Добрівляни; Лв., Дрогобицький; 2011, ЕДУАТУ; 1470, AGZ, XVIII, 18, 24, 38, 141, 327. Добрівляни; Лв., Жидачівський; 2011, ЕДУАТУ; 1549, AGZ, X, 56. Добрівляни; Лв., Стрийський; 2011, ЕДУАТУ; 1589, ŹDz, XVIII, 41. Добрівляни; Тр., Заліщицький; 2011, ЕДУАТУ; 1440, ЕДУАТУ. Добровляни; І-Фр., Калуський; 2011, ЕДУАТУ; 1450, AGZ, XIV, 298, 497. Добровляни; І-Фр., Тисменицький; 2011, ЕДУАТУ; 1378, ЕДУАТУ. Дубляни; Лв., Жовківський; 2011, ЕДУАТУ; 1442, AGZ, XIV, 50, 278, 477. Дубляни; Лв., Самбірський; 2011, ЕДУАТУ; 1447, AGZ, XIII, 231, 282, 304. Дубляни; Рв., Демидівський; 2011, ЕДУАТУ; 1432, ЕДУАТУ. Дубовичи, с.; Глухівський пов.; 1799–1801, ОЛУ, 151. Dubovycze; Калуш; 1515, ŹDz, XVIII, I, 169. Dubice; Константанів – р. Білка; 1650, АВАК, ХХХІІІ, 376. Дубовичі; См., Кролевецький, Дубовицька сільрада; 2011, ЕДУАТУ; 1687, Лаз., ІІ, 394. Пор., Dubrzelicze; Самбір; 1535, MRPS, IV, II, № 17173. Дубриничі; Зк.; Перечинський; 2011, ЕДУАТУ. Дубчичи; Сосницька сотня; 1730, 1729, ГСЧП, 125.

Комиш > люди, які поселилися на такому місці, де комиш був ознакою території > Комишани; Хрс., м. Херсон, Комсомольський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 66.

Корч/і > люди, які поселилися на такому місці, де корчі були ознакою території > Корчани; См., Лебединський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 812.

Куст > люди, які поселилися на такому місці, де кущі були ознакою території > Кустичи; Брацлавське воєв.; 1599, Кр. II, 723. Кустичи, с.; Стародуб; 1716, УПП, 450. Кустичи Бряновы, с.; Стародубський пов.; 1799–1801, ОЛУ, 143. Кустичи Волокитины; Стародубський пов.; 1799–1801, ОЛУ, 143; 1713, УПП, 443. Кустичі; Вл., Турійський; 2011, ЕДУАТУ; 1494, AS, III, 25.

Липа > люди, які поселилися на такому місці, де липа була ознакою території > Липаны, пос., Луцький у., 1911, СпВолГ, 214. Липляни; Вл., Ківерцівський; 2011, ЕДУАТУ; 1545, Арх., IV, I, 49. Липляни; Жт., Малинський; 1946, УкрАТП, 1672; 1578, Арх., V, II, 383. Липляны Старые; Київ; 1691, Арх., VI, I, пр. 207. Липовани; Чрц., Вижницький; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 98. Липчани; Вн., Могилів-Подільський; 1946, УкрАТП, 1716; 1622, Кр., 473. Липяне, с., Овруцький у., 1911, СпВолГ, 214. Липяны, д., Луцький у., 1911, СпВолГ, 214. Липичи; Камінь-Каширський; 1848, 1838, ВТК Вол, 3. Липичи; Житомирщина; 1652, Арх., III, IV, 656, 670. Lipowicze; Гологори – Зашків; 1628, AGZ, XX, 255. Lipowicze; Подільське староство; 1566, ŹDz, XIX, 201.

Лопух > люди, які поселилися на такому місці, де лопух був ознакою території > Лопушани; Тр., Зборівський; 2011, ЕДУАТУ; 1545, MRPS, IV, III, № 21931.

Луб//лубя – внутрішня частина кори листяних дерев, що межує з деревиною (СУМ, IV, 551) > люди, які поселилися на такому місці, де луб був ознакою території > Lubiana; Львів – Щирець; 1893, SORG, 308; 1444, AGZ, XIV, 145. Łubiany; Київ; 1618, ŹDz, XXI, 246. Łubiany Wielkie; Львівська земля; 1692, AGZ, X, 367.

Мох > люди, які поселилися на такому місці, де мох був ознакою території > Имшане; Глухів; 1779, ОНСН, 456. Мшани; Ратно; 1565, Арх., VII, II, 313. Мшани; Тр., Зборівський; 1946, УкрАТП, 565.

Плісень > люди, які поселилися на такому місці, де плісень була ознакою території > Плісняни; Тр., Зборівський; 2011, ЕДУАТУ; 1649, Ж, V, 225. Пор., Плешевичі; Лв., Мостиський; 2011, ЕДУАТУ; 1385, AGZ, VII, 34.

Рогоза – багаторічна трав’яниста рослина родини рогозових (СУМ, VІІІ, 591) > люди, які поселилися на рогозі > Рогожани; Вл., Володимир-Волинський; 2011, ЕДУАТУ; 1566, ВГС, І, № 1, 59.

Ясен > люди, які поселилися на такому місці, де ясен був ознакою території > Ясеничі; Рв.; Рівненський; 2011, ЕДУАТУ; 1545, Пам., IV, 2, 81, 105. Jasienice; Дрогобич – Турка; 1629, ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, 1072/378; 1436, AGZ, XIII, 14.

Географічна номенклатура, повязана із загальною харак­теристикою території:

Бір > люди, які поселилися біля/в бору > Боровичі; Вл., Маневицький; 2011, ЕДУАТУ; 1570, ŹDz, XIX, 9. Боровичі; См., Середино-Будський; 2011, ЕДУАТУ; 1654, АЮЗР, Х, 824. Боровичі; Черкаси; 1644, ГУК, 59.

Гай > люди, які поселилися біля/в гаю > Гаєвичі; Жт., Овруцький; 2011, ЕДУАТУ; 1571, ŹDz, XX, 37.

Лан > люди, які поселилися біля/на лану > Лановичі; Лв., Самбірський; 2011, ЕДУАТУ; 1425, AGZ, XIX, 573.

Ліс > люди, які поселилися біля лісу чи в лісі > Лісовичі; Кв., Таращанський; 2011, ЕДУАТУ; 1665, АЮЗР, VI, 25. Лісневичі; Лв., Пустомитівський; 2001, ІСОУ, 242; 1396, AGZ, II, 37. Лісничі; Вінниця; 1765, Арх., V, II, 2, 192. Лісовичі; Кв., Вишгородський; 2011, ЕД УАТУ; 1700, ЕДУАТУ.

Острів > люди, які поселилися на острові, на відокремленому місці > Ostrowice; Сокаль; 1787, ЦДІАЛ, XIX, 117.

Географічна номенклатура, повязана із характеристикою ґрунту:

Глина > люди, які поселилися на глині > Глиняни; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1395, ZDM, 133.

Жужело/жужелиця – залишки після згоряння твердого палива; нагар (СУМ, ІІ, 545) > люди, які поселилися на згарищі > Жужеляни; Житомирський пов., 1633, СРУкр., 460. Жужеляни; Лв., Сокальський; 2011, ЕДУАТУ; 2001, СГНУ, 152.

Зола – деревний попіл (СУМ, ІІІ, 679) > люди, які поселилися на такому місці, де зола була ознакою землі/території > Zolany; Київське воєвод.; 1624, ŹDz, XXI, 371.

Камінь > люди, які поселилися на кам’янистій землі > Камянчани; Дн., Криничанський; 2011, ЕДУАТУ; 2001, СГНУ, 188.

Короста – струп, короста, парші (ЕСУМ, ІІІ, 41) > люди, які поселилися на такому місці, де короста була ознакою території > Corostenicze; Галицька земля; 1444, AGZ, XII, 122. Пор., Коростовичі; І-Фр., Галицький; 2011, ЕДУАТУ; 1535, 1407, AGZ, VII, 50.

Пісок > люди, які поселилися на піщаній землі > Піщани; Лв., Стрийський; 2011, ЕДУАТУ; 1946, УкрАТП, 967. Пищане; Брацлав – Черкаси; 1734, Арх., ІІІ, ІІІ, 104; ХVІІ ст., Арх., VІІ, ІІІ, 315.

Попіл > люди, які поселилися на попелищі > Попеляни; Лв., Пустомитівський; 2011, ЕДУАТУ; 1564, 1565, Ж, ІІІ, 368.

Рижий > люди, які поселилися на такому місці, де земля була руда тощо > Рижани Жт., Володарсько-Волинський; 1946, УкрАТП, 425. Рижани; Жт., Володарсько-Волинський; 2011, ЕДУАТУ; 1537, AS, IV, 573, 579. Рижани; Лв., Буський; 2011, ЕДУАТУ; 1893, SORG, 670.

Орати/розорювати > люди, які поселилися на ораній/розораній землі > Розворяни; Лв., Золочівський; 2011, ЕДУАТУ; 1389, ZDM, 68. Оране; Кв., Іванківський; 1946, УкрАТП, 717; 1600, ŹDz, ХХІ, 47, 333, 507. Орани; Лв., Бродівський; 2011, ЕДУАТУ; 1600, ЕДУАТУ. Орані; Вл., Володимир-Волинський; 2011, ЕДУАТУ; 1545, Пам., IV, II, 26, 115. Orenicze; Київське воєвод.; 1631, Арх., VII, I, 392. Orinniczy; Брацлавський пов.; 1545, Арх., VI, I, 26.

Сох/Сух(ий) > люди, які поселилися сухому місці > Сохани; См., Білопільський; 1946, УкрАТП, 81. Сохани; См., Білопільський; 1946, УкрАТП, 103. Sochany; Львів – Рава-Руська; 1893, SORG, 432; 1473, AGZ, XVII, 431. Сушани; Жт., Олевський; 2011, ЕДУАТУ; 1445, ЕДУАТУ. Сушаны, д.; Новгород-Сіверський пов.; 1799–1801, ОЛУ, 141. Сущани; Кв., Кагарлицький; 2011, ЕДУАТУ; 1628, ŹDz, XX, 66, 184. Sochowicze; Київське воєвод.; 1688, ЦДІАК, ф.2, оп.1, 4/119 зв. Сошичи; Кременець; 1694, ЛДМУМ, Бібл., 200416/88. Сушивичи, х.; Новоградволинський; 1911, СпВолГ, 388. Szuszyce; Добромиль; 1676, ЦДІАЛ, ф.13, оп.1, 1073/28; 1508, ŹDz, XVIII, I, 112.

Черлений/червлений – темно-червоний (СУМ, ХІ, 296) > люди, які поселилися на такому місці, де земля була червона, руда тощо > Черляни; Лв., Городоцький; 2011, ЕДУАТУ; 1408, AGZ, IX, 17.

До відтопографічних зараховуємо і так звані назви-орієтири, які вказували на розташування об’єкта на території за допомогою прийменників-префіксів (за-, на-, під-, по- тощо): Загоряни, Нагоряне, Підгіряни, Залужани, Підлужани, Zaluczany, Замшани, Залешане, Зарічани, Порічани, Зарожани, Zablotowicze, Заворичі, Zadubrouicze, Żamostyczі, Zaprudyczy, Zawadzycze, Zawadnice, Zawalowicze та ін.

Географічна номенклатура є вагомою частиною твірних основ ойконімів на *-itji та *-any/*-jany. Це закономірно, адже в минулому в назвотворенні людина акцентувала увагу на тому, що її оточує, що було важливим у її життєдіяльності, а важливішим, ніж природні реалії, не було нічого. Отже, усе, пов’язане із водою, рельєфом, якістю та обробітком землі, рослинністю та місцем у цьому природному просторі самої людини, зреалізовано в назвах на *-itji та *-any/*-jany, які творилися насамперед семантичним способом у переважній більшості від номінацій групи людей за якоюсь ознакою, і аж після цього відбувався перехід назви колективу на назву території, де він осів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 ТА ЇХНІХ СКОРОЧЕНЬ

АВАК Акты, издаваемые комиссиею, высочайше учрежде­нною для разбора древних актов в Вильне : в 12 т. – Вильно : Тип. Губ. правл., 1865–1883. – Т. 2 : Акты Брестского земского суда. – X., 1867. – 361 с.; 1870. – Т. 3 : Акты Брестского гродского суда. – X., 1870. – 416 с.
АДГВК Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти / О. Купчин­ський. – Львів : НТШ, 2004. – 1284 с.
АЗР Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – СПб., 1863– 1892. – Т. I–XV.
АЛМ Акты литовской метрики [собр. Ф. И. Леонтовичем]. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1896–1897. – Вып. 1. – 170 с.; Вып. 2. – 200 с.
Арх. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов. – К. : Университетская тип., 1859–1914. – Ч. 1–6.
Арх. Сб. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси / Управление Ви­лен­ского учебного округа. – Вильно, 1867. – Т. 1. – 409 с.
АЮЗР Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией : в 15 т. – СПб., 1863–1892.
Борисенко Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. / В. Й. Борисенко. – К. : Наук. думка, 1986. – 264 с.
ВГС Володимирський Гродський Суд. Подокументні описи актових книг / [наук. ред. Г. Боряк, Л. Демченко]. – К. : Архівні зібрання України. Спеціальні довідники, 2002. – Вип. 1. – Спр. 1–5 (1566–1570). – 226 с.
ВТК Вол. Военно-топографическая карта Волынской губернии. 1838–1848 гг. / Военно-топогр. отдел Главного Штаба. – М., 1855. – 32 с.
Гал. л. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год [сост. А. С. Петрушевич]. // Литературный сборник. – Львов, 1874.
ГОВГ Генеральное описание Волынской губернии. Карта Волынской губернии двенадцати поветов. (Поч. XIX ст.). – Фотокопія № 1721–IV // Наукова бібліотека нац. ун-ту ім. Івана Франка у Львові.
ГСЧП Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка (1729–1730 гг.) : экстракт 1731 году генваря 10 дня / [ред. А. Лазаревского]. – Чернигов, 1892. – 508 с.
ГУК Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея. – [2-е вид., випр.]. – К. : Стилос, 2004. – 392 с.
ГУК Переяслав Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк / В. Кривошея. – К. : Стилос, 2004. – 420 с.
ЕДУАТУ Україна. Адміністративно-територіальний устрій : електронний довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gska2.rada.gov.ua
ЕСУМ Етимологічний словник української мови : у 7 т. / [редкол. : О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 1. – 632 с.; 1985. – Т. 2. – 570 с.; 1989. – Т. 3. – 648 с.; 2006. – Т. V. – 704 с.
ІСОУ Бучко Д. Інверсійний словник ойконімів України / Д. Бучко. – Люблін, 2001. – 327 с.
Ипат. Ипатиевская летопись // Полное собрание русских летописей. – СПб., 1843. – Т. II. – 938 с.
ЙФМ Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів / [відп. ред. П. Захар­чишина]. – К. : Наук. думка, 1965. – 356 с.
ККДокКАК Каталог колекції документів Київської археографіч­ної комісії 1369–1899 / [упоряд. Я. Р. Дашкевич, Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька]. – К. : Наук. думка, 1971. – 182 с.
Кр. Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій пол. ХVІІ століття / М. Крикун // Записки НТШ. Праці іст.-філософ. секції. – Львів, 2002. – Т. 243. – С. 374–521.
Лаз. Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления : в 3 т. / А. М. Лазаревский. – Репринт. изд. 1888–1902 гг. – СПб. : Альфарет, 2014. – Т. 1 : Полк Cтародубский. Вып. 1–2. – 524 с.; Т. 2 : Полк Нежинский. – 556 с.; Т. 3 : Полк Прилуцкий. – 462 с.
ЛДМУМ Бібл. Львівський музей українського мистецтва. Фонд рукописів і стародрукованих книг. № 200416, 350812, 350905, 490505.
ОКН Описи Київського намісництва 70–80 років ХVІІІ ст. / [за ред. П. С. Соханя]. – К. : Наук. думка, 1989. – 392 с.
ОЛУ Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку ХIХ ст. / [упоряд. Т. Б. Ананьєва ; ред. кол. П. С. Сохань и др.]. – Репр. воспроизведение изд. – К. : Наук. думка, 1997. – 326 c. : карти, плани.
ОНСН Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779–1781) / [ред. П. Федоренко ; Археогр. Комісія ВУАН]. – К. : Наук. думка, 1931. – 596 с.
ПКПКК Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств / [сост. пинским старостой С. Хваличевским в 1552–1555 гг.]. – Вильно : Тип. А. Г. Сыркина, 1884. – 747 с.
Рев. Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли / [сост. старостою мстибоговским Г. В. Воловичем в 1559 г.]. – Вильно : Типография губернского правления, 1867. – 395 с.
СГНУ Горпинич В. О. Словник географічних назв України : топоніми та відтопонімні прикметники / В. О. Гор­пинич. – К. : Довіра, 2001. – 526 с.
Скочиляс Лв Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХVII–ХVIII ст. Організаційна структура та правовий статус / І. Скочиляс. – Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2010. – 832 с.
Скочиляс Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної метрополії ХVII–ХVIIІ століть. Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія / І. Скочиляс. – Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2004. – Т. 2 : Протоколи генеральних візитацій. – 512 с.
СпВолГ Списокъ населенныхъ містъ Волынской губерніи / изд. Волынскаго губерн. стат. ком. – Житоміръ, 1911. – 454 с.
СпПолтГ Список населенных мест Полтавской губернии (по обществам и на землях сельских сословий) за 1900 год. – Полтава : Губерн. земство, 1904. – 92 с. : карта.
СУМ Словник української мови : в 11 т. [редкол. : І. К. Білодід (голов. ред) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
СРУкр. Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. : зб. документів і матеріалів / Боряк Г. В., Віслобоков К. А., Гирич Т. Ю. та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – 536 с.
УкрАТП Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – К. : Укр. вид-во політичної літератури, 1947. – 1062 с.
УПП Універсали Павла Полуботка (1722–1723) / [упоряд. В. Ринсевич ; голова ред. кол. П. Сохань]. – К. : ВІПОЛ, 2008. – 720 c.
Ф. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1986. – Т. 1. – 573 с.; 1986. – Т. 2. – 671 с.; 1987. – Т. 3. – 830 с.; 1987. – Т. 4. – 860 с.
ЦДІАК Центральний державний історичний архів України в Києві.
ЦДІАЛ Центральний державний історичний архів України у Львові.
AGZ . Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie / [wyd. L. Tatomir, F. X. Liske, A. Prochaska]. – Lwów : Nakł. T-wa Naukowego, 1865–1935. – T. 1–20.
AS Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1890. – T. 3. – 556 s.; 1890. – Т. 4. – 647 s.; 1910. – T. 6. – 305 s.
MRPS Marticularum Regni Poloniae summaria… / [wyd. R. Wierzbowski]. – Warszawa, 1905–1908. – Pars. 1–3.
SORG Special orts repertorium vom Galizien / herausg. von der K. K. Statistischen central-commission. – Wien : A. Hölder, 1893. – 816 s.
ZDM Zbiόr dokumentόw Małopolskich / [wyd. Irena Suł­kowska-Kuraś, Stanisław Kuraś] // Dokumenty krόla Władysława Jagiełły z lat 1386–1417. – Wrocław etc., 1974. – Cz. 6. – 496 s.
ŹDz Źródła dziejowe. – Warszawa: Sklad glowny w ksiegarni Gebethnera i Wolffa, 1877–1894. – T. 5–22.

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

воєвод. – воєводство; к. – колонія; кол. н. – колишня назва; пов. – повіт; пор. – порівняти; пос. – поселення; с. – село; у. – уїзд; х. – хутір

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ

Вн. – Вінницька область; Вл. – Волинська область; Вр. – Ворошилово­градська (суч. Луганська) область   ; Дн. – Дніпропетровська область; Др. – Дрогобицька (частина суч. Львівської) область; Жт. – Житомирська область; Зк. – Закарпатська область; І-Фр. – Івано-Франківська область; Кв. – Київська область; Лг. – Луганська область; Лв. – Львівська область; Пл. – Полтавська область; Рв. – Рівненська область; См. –Сумська область; Тр. – Тернопільська область; Хм. – Хмельницька область; Хрк. – Харківська область; Хрс. – Херсонська область; Чрц. – Чернівецька область; Чрг. – Чернігівська область

 

Надійшла до редколегії 13.09.2015