ВИПУСК 14

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Ковальова Н. О. Семантичні мікроструктури, їхнє значення і співвідносне функціонування у складі односуб’єктного речення 3
Попова І. С. Що моделюють у синтаксисі? 11
Ясакова Н. Ю. Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики 21
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Варинська А. М., Корнодудова Н. М. Функціонування абревіатур у морській термінології 31
Кузьма І. Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) 38
Купчинська З. О. КОМПОНЕНТ РАД- В АРХАЇЧНІЙ ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ 49
Лиса Н. С., Янкова Т. М. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 62
Личук М. І. СТРУКТУРНІ Й МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СЛІВ-РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 72
Луньо П. Є. СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 79
Підкуймуха Л. М. СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ЩОДО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі текстів письменників літературного груповання «Дванадцятка») 87
Шутак Л. Б. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 95
ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Ільченко І. І. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАДВЕЛИКОЛУЗЬКИЙ РЕГІОН У ЗВ’ЯЗКУ З ФОРМУВАННЯМ МІСЦЕВОГО АНТРОПОНІМІКОНУ 102
Макович Х. Я. ДІАЛЕКТНІ РИСИ В ІМЕННИКОВІЙ СЛОВОЗМІНІ В МОВІ УЧИТЕЛЬНИХ ЄВАНГЕЛІЙ XVI–XVII СТ. 108
МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО Й ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
Майборода Н. Г. МОВЛЕННЄВА СТИЛІЗАЦІЯ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА 116
Полякова Т. В., Щербатюк В. С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКОВОЇ СИНОНІМІЇ В МОВОТВОРЧОСТІ ЯРА СЛАВУТИЧА ТА ЛІНИ КОСТЕНКО 124
Циганенко В. Л. ХУДОЖНІ ЗАСОБИ В «ПАЛІНОДІЇ» ЗАХАРІЇ КОПИСТЕНСЬКОГО (на матеріалі уривків ІІІ і ІV частин) 134
Відомості про авторів 140