Щодо оформлення References

 

Щодо оформлення References

 

Книжки, монографії

Статті в друкованих періодичних виданнях

Матеріали конференцій

Статті в електронних періодичних виданнях та в інших електронних ресурсах

Дисертації та автореферати

Закони, постанови, збірки документів

 

Звертаємо увагу на обов’язковість лапок, прийнятих під час друку англійською мовою “ ”.

 

Книжки, монографії

Українськомовні та російськомовні книжки

Прізвище, І. О. (рік), Назва книжки транслітом курсивом [Назва англійською мовою], версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклади

Один автор:

Ivanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Іноді книжки мають друге чи інше видання, тоді

якщо це друге видання книжки:

Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

якщо це третє видання книжки:

Іvanov, V. V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 3rd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Два автори:

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Три автори:

Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Чотири автори:

Govorov, S. N. Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

 Англомовні

Прізвище, І. (рік), Назва книжки курсивом, версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

Приклади

Один автор:

Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

якщо це друге видання книжки, то:

Backer, J. (1988), Effective management, 2nd ed, Pan Books, London, UK.

якщо це третє видання книжки, то:

Backer, J. (1988), Effective management, 3rd ed, Pan Books, London, UK.

Два автори:

Backer, J. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Три автори:

Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Чотири автори:

Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

 

Статті в друкованих періодичних виданнях

Україномовні та російськомовні статті

Прізвище, І. О. (рік), “Переклад назви статті англійською”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

Приклади

Один автор:

Ivanov, V. Ye. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Два автори:

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Три автори:

Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Чотири автори:

Govorov, S. N. Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

 

Англомовні

Прізвище, І. (рік), “Назва статті ”, Назва видання, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує),
pp. номери сторінок статті.

Приклади

Один автор:

Backer, J. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Два автори:

Backer, J. and Cramer, C. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Три автори:

Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, no. 1, pp. 41–45.

Чотири автори:

Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

 

Матеріали конференцій

Українськомовні та російськомовні конференції

Прізвище, І. О. (рік), “Переклад назви статті”, назва збірки матеріалів конференції транслітерація курсив [назва в перекладі у квадратних дужках], назва конференції в транслітерації [назва в перекладі] або англійська назва для міжнародних конференцій, місто, країна, дата проведення , pp. номери сторінок.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклад

Petrov, O. Ye. and Ivanov, A. B. (2012), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 37–51.

 

(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)

 

Англомовні конференції

Прізвище, І. (рік), “Назва статті (доповіді)”, назва конференції курсивом, організатор конференції, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.

Приклад

Backer, J. (2012), “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, University of London, London, pp. 11–14.

 

(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)

 

Статті в електронних періодичних виданняхта на інших електронних ресурсах

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

— електронне періодичне видання

Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Приклад

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (2013), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Aug 2013).

 

(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)

 

— інші електронні ресурси

Назва ресурсу (рік), “Назва статті (матеріалу)”, available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Якщо назва ресурсу чи назва статті (матеріалу) на електронному ресурсі не мають оригінального англійського перекладу, то можливо скористатися транслітерацією.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклад

The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration (2011), “News of the region”, available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 4 January 2011).

 

Дисертації та автореферати

дисертації

Прізвище, І. О. (рік), “Назва дисертації англійською ”, Abstract of науковий ступінь dissertation, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.

Приклад

Petrov, I. N. (2009), “Development of World Economy”, Abstract of Ph. D. dissertation, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

 

автореферати

Прізвище, І.О. (рік), “Назва автореферату англійською, науковий ступінь Thesis, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.

Приклад

Petrov, I. N. (2009), “Development of World Economy”, Ph. D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

 

Закони, постанови, збірники документів

— закони, постанови розміщені на електронних ресурсах (сайтах)

Приклади

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine «On public-private partnership», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404–17 (Accessed 29 August 2013).

 

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015″”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).

 

розміщені в друкованих засобах

Приклад

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution «On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.

 

— збірники документів розміщені на електронних ресурсах (сайтах)

Приклади

Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Performance indicators of the State and the consolidated budget of Ukraine for 2010–2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf (Accessed 22 august 2013).

 

Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Information of the Ministry of Finance of Ukraine for the implementation of the State Budget of Ukraine for 2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=330818&cat_id (Accessed 21 august 2013).

 

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29 August 2013).

 

розміщені в друкованих засобах

Приклад

State Statistics Service of Ukraine (2009), “Naukova ta innovatsijna diial’nist’ v Ukraini 2008. Statystychnyj zbirnyk” [Research and innovation activity in Ukraine 2008. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.