ВИПУСК 17

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Ворушко Т. В. УПОДІБНЕННЯ АКТАНТІВ І АТРИБУТІВ 3
Зайцева В. В., Ковальчук М. С. ПОНЯТТЄВІ ПАРАМЕТРИ МЕТАФОРИ І МЕТОНІМІЇ 11
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Баракатова Н. А. ПЕРИФРАЗИ-СИНОНІМИ В МОВІ МЕРЕЖЕВИХ ГАЗЕТ 26
Ганжа С. А., Онищенко Г. А. ВІДОБРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇЕТНОКУЛЬТУРНІ ДЖЕРЕЛА НАЗВ ПИСАНОК ІЗ ФІТОМОРФНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ЯК РУБРИКИ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 34
Гурко О. В. СЛОВОТВІРНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АФІКСІВ У ВИРАЖЕННІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ 41
Датченко Ю. В. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ДЖЕРЕЛА НАЗВ ПИСАНОК ІЗ ФІТОМОРФНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ЯК РУБРИКИ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 50
Дубова О. А. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ЯК РУБРИКИ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНОМОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 59
Заневич О. Є., Гнатюк М. В. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКА В ЗАПЕРЕЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ: РОДОВИЙ ЧИ ЗНАХІДНИЙ 69
Левун Н. В. НЕОЛОГІЧНІ НАЗВИ ОСІБ, МОТИВОВАНІ ОНІМАМИ 82
Попова І. С. ЗАГАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 93
Сінкевич Н. М., Плющай О. О. ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 100
Тараненко К. В. ПРАГМЕМА ЯК ОДИНИЦЯ ПРАГМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 111
МОВА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО І ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
Голікова Н. С. ТИПИ ПАРОНІМІЧНОЇ АТРАКЦІЇ В МОВІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 119
Кедич T. В. СТУПІНЬ ПОШИРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АВТОРСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА В МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ ст.) 127
Корольова В. В. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО КОДЕКСУ В ПЕРСОНАЖНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 135
Рибалка Я. І., Степаненко О. К. МОВНА ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТА В СУЧАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 144
Серебрянська І. М. МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ ОСВІТА – ВІЙНА В СУЧАСНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі медіа-текстів) 153
Шевченко Т. В. ЕКСПРЕСИВНІ ВАРІАЦІЇ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ТВОРАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 163
РЕЦЕНЗІЇ
Бобух Н. М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «МОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО» 171
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 174