Умови оплати

Оплата за публікацію статті для громадян України

(оплата здійснюється після прийняття статті до друку(NB!)

Для співробітників ДНУ вартість публікації складає 45 грн за 1 сторінку статті. Ціну складає публікація статті в збірнику.

Для авторів з інших ВНЗ вартість публікації складає 53 грн за 1 сторінку статті. Ціну складає публікація статті в збірнику наукових праць та доставка замовленим листом авторського примірника збірника по території України). На адресу однієї статті (незалежно від кількості авторів) надсилається один примірник. За потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50 грн. Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуються безкоштовно.

Здійснювати оплату на розрахунковий рахунок 26009060004523 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, одержувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

Якщо графу «Призначення платежу» заповнено неправильно, публікація не буде вважатися сплаченою.

Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування його наукової праці. До первинного рецензування приймається лише повний пакет документів:

  • текст статті, оформлений згідно з вимогами;
  • відомості про автора(ів);
  • аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.