Редколегія

Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. В. С. Калашник (Харківський національний університет ім. В. Каразіна)

д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. І. С. Попова (науковий редактор, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

д-р філол. наук, проф. Н. М. Бобух   (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

д-р філол. наук, проф. В. О. Горпинич (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

д-р філол. наук, доц. Ж. В. Колоїз (Криворізький національний університет)

д-р філол. наук, проф. І. І. Меншиков (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

д-р філол. наук, проф. А. М. Поповський (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

д-р філол. наук, проф. О. А. Семенюк (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка)

д-р філол. наук, проф. Ю. І. Шепель (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

канд. філол. наук, доц. М. С. Ковальчук (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

канд. філол. наук, доц. Н. В. Левун (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

канд. філол. наук, доц. І. П. Мамчич (відп. секретар, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

канд. філол. наук, доц. Яна Пекаровічова (Університет Коменського в Братиславі)