Нашi партнери

confcontact.com — WEB-ресурс науково-практичних конференцій.

vestnikdnu.com.ua — Наукове видання «Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». У «Віснику ДНУ. Серія: Економіка» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються результати економіко-математичних досліджень соціально-економічних процесів. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України

slavutajournal.com.ua — Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута» Дніпродзержинського державного технічного університету. У збірнику «Славута» представлені результати наукових досліджень в галузі історії, соціології, філології, педагогіки, економіки.

ukrsence.com.ua — Збірник наукових праць «Український смисл». У збірнику «Український смисл» висвітлено питання культури української мови в нашому суспільстві. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів, учителів. За редакцією д-ра філол. наук, проф. Попової І. С.

lingvodnu.com.ua — Збірник наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У збірнику «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту. За редакцією д-ра філол. наук, академіка АН ВО України, проф. Ю. О. Шепеля

economics-issues.com.ua — Полтавський університет економіки і торгівлі. Науковий журнал «Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи». До журналу «Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи» до публікації приймаються матеріали, що висвітлюють результати оригінальних науково-економічних досліджень і розробок. Фахову реєстрацію наукового збірника заплановано після видання двох перших номерів. Наукові праці, опубліковані в нашому збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційної роботи. За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

movoznavstvo.com.ua — Наукове видання «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство». У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» друкуються статті із загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов. Входить до «Переліку наукових фахових видань, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

 
 
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.
Усі права застережені. Використання матеріалів – з дозволу редакційної ради

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012-2015