Новак Діана Володимирівна

аспірантка кафедри загального, гер­ман­сь­ко­го та слов’янського мовознавства Донбаського державного педаго­гічного уні­вер­ситету.

Коло наукових інтересів: лінгвістична історіографія.

Публікації:

2013 (№13)  Новак Д. В. Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови

 
 
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.
Усі права застережені. Використання матеріалів – з дозволу редакційної ради

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012-2015