Монахова Тетяна Василівна

Монахова Тетяна Василівна –кандидат філологічних наук, док­то­рант ка­федри української мови Національного університету «Києво-Моги­лянська академія».

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, риторика, когнітивна лінг­­вістика, корпусна лінгвістика, лексикологія.

Публікації:

2013. Монахова Т. В. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ КІТЧ У ЛІНГВІСТИЦІ

 
 
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.
Усі права застережені. Використання матеріалів – з дозволу редакційної ради

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012-2015