Коцюба Надія Йосипівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри публічного адміністрування та іноземних мов Львівського регіо­нального інсти­туту державного управління Національної академії держав­ного управління при Президентові України.

Коло наукових інтересів: культура ділового мовлення, термінологія, при­кладне мовознавство.

Публікації:

2013 (№13)   Коцюба Н. Й. Офіційно-діловий текст як об’єкт системно-структурного аналізу

2015 (№ 16)  Коцюба Н. Й. Засоби вираження суб’єкта в офіційно-діловому тексті

 
 
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.
Усі права застережені. Використання матеріалів – з дозволу редакційної ради

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012-2015