Баньоі Вероніка Федорівна

кандидат філологічних наук, доцент ка­федри суспільних дисциплін та української мови Закарпатського дер­жав­ного уні­верситету.

Коло наукових інтересів: українська мікротопонімія.

Публікації:

2013 (№13) Баньоі В.Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивними компонентами апелятивного походження

 
 
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладеного матеріалу відповідальність покладена на авторів.
Усі права застережені. Використання матеріалів – з дозволу редакційної ради

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012-2015